Σάββατο, 27 Μαρτίου 2010

Το ανάκτορο του Φιλίππου στο ΕΣΠΑ


Επτά εκατομμύρια ευρώ για μια από τις σημαντικότερες πολιτιστικές παρεμβάσεις στην Κεντρική Μακεδονία, στην Τέταρτη Προγραμματική Περίοδο 2007 - 2013, διατίθενται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΣΠΑ), για την τρίτη φάση της ανάδειξης του χώρου της Βεργίνας. Η γενική γραμματέας της Περιφέρειας, Μαρία Λιονή, υπέγραψε την ένταξη του έργου «Ανάπλαση - Ανάδειξη της Βασιλικής Νεκρόπολης και του Ανακτόρου των Αιγών».
Το έργο θεωρείται από τους αρχαιολόγους ως μια από τις σπουδαιότερες και αναγκαίες παρεμβάσεις στον ιστορικό χώρο, που συγκεντρώνει, μάλιστα, και μεγάλο αριθμό επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στους βασιλικούς τάφους έχουμε κάθε χρόνο περισσότερες από 200.000 εισιτήρια, και μάλιστα χωρίς καμιά ιδιαίτερη διαφήμιση. Όπως έχει πει η υπεύθυνη αρχαιολόγος Αγγελική Κοτταρίδη, ούτε καν στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης υπάρχει μια πινακίδα που να προτρέπει τον επισκέπτη να πάει εκεί.
Οι παρεμβάσεις στη Βεργίνα, που αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα ιστορικά μνημεία της χώρας μας, θα προχωρήσουν με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ενωση και συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους. Στο πλαίσιο των εργασιών που προβλέπονται να γίνουν θα πραγματοποιηθεί συντήρηση και ανάταξη μεγάλου τμήματος του Ανακτόρου των Αιγών, ενώ παράλληλα προβλέφθηκε και η ανάδειξη της Βασιλικής Νεκρόπολης. Θα πραγματοποιηθεί αποψίλωση, καθαρισμός, αποχωμάτωση, τεκμηρίωση και ανάδειξη του μνημείου, με τοποθέτηση εποπτικού υλικού των ταφικών συστάδων Γ, Δ και Ε, οι οποίες βρίσκονται κατά μήκος του πεζόδρομου που συνδέει το Μουσείο των Βασιλικών Τάφων με το Ανάκτορο, διερχόμενος μέσα από τη Βασιλική Νεκρόπολη των Αιγών. Στόχος είναι η ολοκλήρωση των επεμβάσεων μέχρι το τέλος της Τέταρτης Προγραμματικής Περιόδου

Οι εργασίες στο Ανάκτορο περιλαμβάνουν συμπληρώσεις σε τοιχοποιίες και υποθεμελιώσεις, τακτοποίηση των διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών της κεντρικής αυλής και του βόρειου εξωτερικού διαδρόμου, αποκάλυψη ολόκληρου του δυτικού περιστυλίου και των χώρων που το περιβάλλουν, σειρά τεκμηριώσεων, καθαρισμών και συντηρήσεων σε ψηφιδωτά, όπως της «Αρπαγής της Ευρώπης». Υπενθυμίζουμε ότι εκτεταμένες εργασίες έχουν ήδη γίνει και στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ.
Οι εργασίες στη Βασιλική Νεκρόπολη εκτός των άλλων περιλαμβάνουν αποψιλώσεις, καθαρισμούς, αποχωματώσεις, δίκτυο πυρόσβεσης, ύδρευσης και άρδευσης, έργα πρασίνου, συντηρήσεις 1.500 κινητών ευρημάτων, συντηρήσεις δαπέδων (ψηφιδωτά, μαρμαροθετήματα, βοτσαλωτά).

Με πληροφορίες από τις εφημερίδες Αγγελιοφόρος και Μακεδονία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: